Menu

Baggrund for debatten

Vordingborg Kommune har mange opgaver, der kommer tæt på den enkelte borgers liv. Derfor vil vi gerne styrke dialogen og debatten med borgerne. Det er en stor opgave, der også kræver at du som borger også har lyst til at bidrage til debatter osv.

En af de ting vi helt sikkert ved er, at det kan være en stor opgave for os som borgere at holde styr på alt det der ligger til grund for debatter og forhandlinger.

Derfor vil ét af vores indsatsområder være at skabe et debatmiljø hvor alt relevant materiale er til rådighed for dig og hvor vi hjælper dig med at finde det. Under denne menu, der hedder "baggrund", samler vi alt baggrundsmateriale.

Udbud, rådgivere og politisk proces 

Udbuddet om løsning af opgaven om Udviklingsplaner for Vordingborg Kommunes tre Købstadshavne belv annonceret som offentligt udbud i marts 2019. Det blev vundet af Team SLA, der var én ud af 15 tilbudsgivere.

Her kan du læse:

Udbudsmateriale Tre Strategisk Fysiske Udviklingsplaner By og Vand

Vordingborg Kommunes afsæt for projektet, Power-Point-Præsentation

Pressemeddelelse: SLA vinder udbud om købstædernes havne

Præsentation af vinderprojektet: Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst

Politisk beslutning om igangsættelse af udviklingsplanerne

 Vordingborg By og Vand, Vordingborg byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, demokrati, samskabelse, udbud, rådgivere, politisk proces