Menu
Vordingborg By og Vand, Vordingborg byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

Udviklingsplaner By og Vand


Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har pr. 18.12.2019 godkendt tre endelige forslag til udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i købstæderne, Vordingborg, Præstø og Stege.


Målet med den enkelte udviklingsplan er at anvise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.


Ønsket er bl.a. at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.


Udvikling og funktionalitet  


”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter.


Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være flerfunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”.


Michael Larsen

Formand

Udvalget for Plan og TeknikRealisering


De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne.


Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering. Udviklingsplanerne forventes færdige i slutningen af året 2019.19.12.2019

Strategisk-fysisk udviklingsplan endeligt vedtaget!


Kommunalbestyrelsens har den 18. december 2019 vedtaget tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input I har bidraget med i løbet af processen både på byværkstederne og projektkontoret. Vi kan alle være stolte af, at Vordingborg Kommune er den første kommune, der har arbejdet strategisk med parallelle planer for alle kommunens 3 købstæder samtidig.

Med vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen er processen med udarbejdelse af de 3 udviklingsplaner for hhv. Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst afsluttet. Der er nu lagt op til en spændende udvikling over de kommende år og arbejdet går nu ind i en fase hvor der skal findes finansiering til udviklingsplanerne, så vi kan bevare og samtidig udvikle den vigtige kulturarv og de fysiske bevaringsværdier, vores købstæder og deres havnenære byområder.

Udvalget for Plan og Teknik vil på et senere møde behandle et samlet forslag til parkering af autocampere og placering af husbåde og vil i det videre forløb i videst muligt omfang tage hensyn til eksisterende klubbers tilstedeværelse på havneområderne. Ændringer for vinteropbevaring af både skal også forelægges Udvalget for Plan og Teknik. Forslaget vil blive endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Se det endelige materiale for strategisk-fysisk udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn her

Se den endelige plantegning for det samlede Vordingborg Nordhavn her

I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referatet her

Rigtig god jul og godt nytår! Vi ses i 2020 til nye spændende projekter!

Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By

Vordingborg Kommune


09.12.2019

Høringsperiode afsluttet


Høringsperioden for de tre udviklingsplaner er nu afsluttet og de indkomne svar er blevet behandlet. Vi har modtaget flere gode forslag, der tilsammen vidner om et robust grundlag for det videre forløb og kommende arbejde med lokale projekter og planer for havnene.

Udviklingsplanerne for de tre havne, Vordingborg Nordhavn, Stege Kyst og Præstø Havn er lige nu til politisk behandling og vil blive behandlet og indstillet til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 18.12.2019.


Hvis man er interesseret kan de samlede indkomne høringssvar læses her samt deraf følgende bemærkninger og ændringer læses her.


02.09.2019

Processen herfra?

Ved godkendelse af planerne vil de komme i offentlig høring i 6 uger: 20. september – 01. november. Det er her vigtigt at sige, at debatindlæg her på portalen ikke anses som et gyldigt høringssvar. Høringssvar skal indgives på tekpost@vordingborg.dk

Planerne for alle vores tre købstæder vil i samme periode være udstillet på hhv. Stege, Præstø og Vordingborg biblioteker.

Vi åbner også vores projektkontor igen i høringsperioden, så alle kan komme med spørgsmål til planerne.

Det er her vigtigt at sige, at debatindlæg her på portalen ikke anses som et gyldigt høringssvar. Høringssvar skal sendes til


Vi holder åbent som følger:

  • Torsdag 26. september kl. 14 – 17
  • Torsdag 03. oktober kl. 14 – 17
  • Torsdag 10. oktober kl. 14 – 17
  • Torsdag 24. oktober kl. 14 – 17

Sæt også kryds i kalenderen ved den 24. oktober kl. 19 -21 – der holder vi borgermøde i Langebækhallen om planerne.

Tilmelding på byogvand@vordingborg.dk. senest den 21. oktober 2019.


02.09.2019

Forslag sendt til politisk behandling!

Nu er vi nået så langt med vores udviklingsplaner, at de første endelige udkast til politisk behandling er udarbejdet. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input, i har givet. Både på Byværkstederne og projektkontoret i løbet af processen.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen!


Udviklingsplanerne bliver behandlet politisk som følger:

  • Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 3. september 2019
  • Udvalget for Plan og Teknik 4. september 2019
  • Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 10. september 2019
  • Kommunalbestyrelsen 18. september 2019


Se det samlede forslag til strategisk-fysisk udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn her

Se det endelige forslag til plan for Vordingborg Nordhavn her

I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referater her

26.08.2019

Udkast til udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn

Arbejdet med udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn er nået til en fase, hvor den nedsatte styregruppe, bestående af udvalgspolitikere og direktionen, skal tage stilling til det nuværende materiale før det sendes til politisk behandling.

Herunder vil I have mulighed for at se hvad styregruppen skal drøfte på mødet!

Forslag til udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn pr. 26.08.2019.


Projektkontorets afslutning på Nordhavnen - kom og vær med!

Projektkontoret har, torsdag den 29. august 2019, åbent for sidste gang i denne omgang.

Projektkontoret afholdes denne gang i Sejlklubben Snekkens ungdomslokale på 1. sal fra kl. 14 - 18, og i anledning af afslutningen på denne del af inddragelsesprocessen, som har kørt parallelt med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn, lægger jeg op til en lidt bredere debat og snak om fremtiden for Nordhavnen.


Jeg medbringer nyeste version af udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn, den plan som vores lokalpolitikere skal tage stilling til på de kommende udvalgsmøder i september 2019.


Vi får besøg af Amanda Andresen, nyuddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og tidligere ungdomssejler i Sejlklubben Snekken. Hun vil præsentere sit afgangsprojekt "Noret - et maritimt fællesskab i Vordingborg" i form af plancher og modeller. Kom og hør hendes tanker og visioner for fremtidens Nordhavn.

(Et smukkig af projektet - se den smukke tegning til højre.......)


Link til projekt:

Noret - et maritimt fællesskab i VordingborgFlemming Larsen, formand for klubhusudvalget og Henning Saabøl fra Sejlklubben Snekken vil begge deltage som repræsentanter for klubhusudvalget og fortælle om skitseforslaget "Nyt klubhus til Sejlklubben Snekken" og om udvalgets arbejde hidtil og i fremtiden.'


Link til projekt:

Nyt klubhus til Sejlklubben Snekken


Der er som altid kaffe på kanden og chokolader i skålen.


Husk, at kigge efter det røde flag som altid flagrer på havnen, når Projektkontoret er åbent!INFO:

Udviklingsplanerne for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havn og Stege Kyst er ved at være færdigtegnet, og vi har nu de forslag til præsentation, som rådgiverteamet SLA, CFBO, Viggo Madsen og DHI har brugt sommeren på at færdiggøre. Forslagene er endnu ikke endelig besluttet, men det nærmer sig.

Forslag til udviklingsplanerne vil blive sendt i offentlig høring i 6 uger i september / oktober 2019, og de tilrettede forslag indstilles derefter til politisk godkendelse.

I høringsperioden vil det fortsat være muligt at kommentere forslagene ved at indsende høringssvar til Vordingborg Kommune. Der vil komme mere information om dette her på siden.


Fælles Byværksted den 18. juni 2019

Det fælles Byværksted om udviklingen af Vordingborg Nordhavn, Stege Kyst og Præstø Havn blev tirsdag den 18. juni 2019 afholdt i Viemose Egnshus med deltagelse af ca. 60 deltagere.

De nyeste idéer til udviklingsplanerne for de 3 lystbådehavne blev præsenteret af rådgiverteamet SLA, med efterfølgende livlig debat i de 3 workshops.

Afslutningsvis blev der samlet op i plenum, hvor inputs og idéer blev delt, både de nye og gengangerne.


For at se oplæggene på det fælles Byværksted - følg links:

Oplæg ved Team SLA


Oplæg ved projektledere for Stege Kyst, Præstø Havn og Vordingborg Nordhavn


Links til havneprojekterne i Præstø og Stege


Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.


På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Stege - by og vand


Præstø - by og vand

Nærdemokrati og Borgerinvolvering

"I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores høje grad af nærdemokrati og borgerinvolvering. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet med de tre planer sker i tæt dialog og samskabelse med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere."


Michael Smed, borgmester


Det er et vigtigt parameter for Vordingborg Kommune at udviklingen i hver af de tre lystbådehavne sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er et krav, at udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre lystbådehavne, Vordingborg Nordhavn, Stege kyst og Præstø Havn bliver gennemført med en høj grad af samskabelse både indad i Vordingborg Kommune på tværs af afdelinger og politiske udvalg, såvel som eksternt med byernes og havnenes parter og brugere.


Inddragelsesprocessen er igang

Vinderteamet SLA er netop nu i gang med inddragelsesprocessen for de 3 lystbådehavne. 

Der har været afholdt flere interne møder i Vordingborg Kommune, hvor politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger er blevet informeret og inddraget, og det samme er sket for parterne på hver havn. 

Netop i disse dage afholdes et Byværksted i hver havn, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at deltage og være med til at definere fremtiden for deres lystbådehavn.  

Team SLA vil i det videre forløb bruge inputs og resultater fra den igangværende inddragelsesproces som et vigtigt grundlag og værktøj til at udvikle og skabe nye, innovative og fremtidssikrede "naturbaserede" udviklingsplaner.

Aktuelle møder


◦    Den 18. juni 2019 Fælles Byværksted

Klik her og se invitationen

◦    Den 23. maj 2019 Byværksted på Præstø Havn

◦    Den 22. maj 2019 Byværksted på Vordingborg Nordhavn

◦    Den 20. maj 2019 Byværksted på Stege Kyst

◦    Den 29. april 2019 Partsmøde i Præstø

◦    Den 2. maj 2019 Partsmøde i Stege

◦    Den 7. maj 2019 Partsmøde i Vordingborg

◦    Den 11. april 2019 Opstartsmøde for udviklingsplanerne


Har du lyst til at involvere dig yderligere i debatten om udviklingsplanerne, kan du på nedenstående Digitale Borgerportal deltage i debatten ved at skrive indlæg og udfylde et spørgeskema.


Brug DIN stemme på dialogportalen


Det er NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i?


Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by.Vordingborg By og Vand, Vordingborg byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, demokrati, stemme

Historiske lag

Vordingborg By har en stærk og fremtrædende kulturarv med veldefinerede kulturmiljøer, som byen henter en del af sin identitet fra. Nordhavnen er byens gamle havn og har en central placering i Vordingborg By ved foden af det gamle middelalderlige ruinterræn. Fra borgruinens høje placering er der en fantastisk udsigt og tæt fysisk kontakt til havnen og vandet. 

Havnen har, med sin nærhed og relation til bymidten og Borgcentret, en unik placering og er en fortælling om Vordingborg som opland for landbruget og landsbyerne omkring byen. Torvet og bymidten med de mange bevaringsværdige huse og pladser er på samme måde en fortælling om Vordingborg som handels og administrationscenter.

Der hersker en stemning af autentisk maritimt havnemiljø, som i høj grad skyldes de karakteristiske rødmalede træhuse med sorte tage, samt de mange broer og lystbåde, mastekran og master. Skalaen er lille og imødekommende og inviterer til ophold. En oplagt strækning for aktivitet for både Vordingborg By, museet, byens borgere, de sejlende og turister.   

Vordingborgs kulturarv er beskrevet nærmere i bl.a. ”Kommuneatlas Vordingborg” (1995).


Projekter og partnerskaber 

Initiativer til udvikling af Nordhavnen har været i gang siden 2015 med deltagelse af bl.a. Vordingborg Kommune, Danmarks Borgcenter, foreninger og erhvervsdrivende m.fl., hvor også havneadministrationen og havnechefen løbende har været inddraget og informeret. Der er i forløbet udarbejdet flere idéskitser med forslag til, hvorledes havnen kan ”redesignes” til at opfylde de krav og ønsker, som tilgodeser brugeren af havnen i dag og for fremtiden.

Som eksempler kan nævnes et samarbejde med Danmarks Borgcenter og den nye udstillingsbygning knyttet dertil, der via enkle midler visualiserer lokale historier på nytænkende måder. Herudover kan nævnes det borgerdrevne udviklingsprojekt for Sejlklubben Snekken, samt Områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere, der med et helhedsgreb forbinder Vordingborg By gennem ruter med ophold, og agerer udstillingsvindue for lokale initiativer og fortællinger.


Vandet i byen - byen i vandet

Visionen, fra Helhedsplan for Vordingborg By udarbejdet i 2013, var at sikre en tydelig plan for byens udvikling, som udgangspunkt for den fremtidige planlægning både på kort og på lang sigt. Udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn kan inddrage de mange idéer og projekter, som gennem årene er udviklet af særligt havnens brugere.

På samme måde som byen henter sin identitet fra en stærk og tydelig kulturarv med veldefinerede kulturmiljøer, kan overskriften ”vandet i byen – byen i vandet” være identitetsgivende for havnens fremtidige udvikling.

Med vandet i byen – byen i vandet som gennemgående tema og inspiration for klimasikringen af havneområdet og for det arkitektoniske greb, vil stedets styrke og potentialer kunne fremhæves af de selvsamme udfordringer.