Menu
Vordingborg By og Vand, Vordingborg byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

Projektkontoret er åbent igen torsdag fra kl. 10 - 17 i uge 28 (Festugen)

Projektkontoret i Vordingborg Ro- og Kajakklubs rammer var en stor succes - der var 12 nye ansigter med nye input og kommentarer til det seneste udkast til udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn.


Projektkontoret holder åbent igen i uge 28, torsdag fra kl. 10.00 - 17.00 i Sejlklubben Snekkens klublokale centralt på havnen.

Vi håber at få gæstesejlere i tale om deres indtryk af Vordingborg Nordhavn.


Når det røde flag flagrer på havnen er kontoret åbent. 


Rigtig god sommer til alle.


Fælles Byværksted den 18. juni 2019

Det fælles Byværksted om udviklingen af Vordingborg Nordhavn, Stege Kyst og Præstø Havn blev tirsdag den 18. juni 2019 afholdt i Viemose Egnshus med deltagelse af ca. 60 deltagere.

De nyeste idéer til udviklingsplanerne for de 3 lystbådehavne blev præsenteret af rådgiverteamet SLA, med efterfølgende livlig debat i de 3 workshops.

Afslutningsvis blev der samlet op i plenum, hvor inputs og idéer blev delt, både de nye og gengangerne.


For at se oplæggene på det fælles Byværksted - følg links:

Oplæg ved Team SLA


Oplæg ved projektledere for Stege Kyst, Præstø Havn og Vordingborg Nordhavn


Links til havneprojekterne i Præstø og Stege


Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.


På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Stege - by og vand


Præstø - by og vand

Udviklingsplaner By og Vand


Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege. Den enkelte udviklingsplan skal vise langsigtede og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder. Samtidig skal udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser håndteres ved at arbejde med vandet som et udviklingspotentiale – en styrke, der kan binde by og havn sammen.Udvikling og funktionalitet  


”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter. Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være flerfunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”, siger Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik.Realisering


De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering. Udviklingsplanerne forventes færdige i slutningen af året 2019.Nærdemokrati og Borgerinvolvering

"I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores høje grad af nærdemokrati og borgerinvolvering. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet med de tre planer sker i tæt dialog og samskabelse med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere."


Michael Smed, borgmester


Det er et vigtigt parameter for Vordingborg Kommune at udviklingen i hver af de tre lystbådehavne sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er et krav, at udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre lystbådehavne, Vordingborg Nordhavn, Stege kyst og Præstø Havn bliver gennemført med en høj grad af samskabelse både indad i Vordingborg Kommune på tværs af afdelinger og politiske udvalg, såvel som eksternt med byernes og havnenes parter og brugere.


Inddragelsesprocessen er igang

Vinderteamet SLA er netop nu i gang med inddragelsesprocessen for de 3 lystbådehavne. 

Der har været afholdt flere interne møder i Vordingborg Kommune, hvor politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger er blevet informeret og inddraget, og det samme er sket for parterne på hver havn. 

Netop i disse dage afholdes et Byværksted i hver havn, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at deltage og være med til at definere fremtiden for deres lystbådehavn.  

Team SLA vil i det videre forløb bruge inputs og resultater fra den igangværende inddragelsesproces som et vigtigt grundlag og værktøj til at udvikle og skabe nye, innovative og fremtidssikrede "naturbaserede" udviklingsplaner.

Aktuelle møder


◦    Den 18. juni 2019 Fælles Byværksted

Klik her og se invitationen

◦    Den 23. maj 2019 Byværksted på Præstø Havn

◦    Den 22. maj 2019 Byværksted på Vordingborg Nordhavn

◦    Den 20. maj 2019 Byværksted på Stege Kyst

◦    Den 29. april 2019 Partsmøde i Præstø

◦    Den 2. maj 2019 Partsmøde i Stege

◦    Den 7. maj 2019 Partsmøde i Vordingborg

◦    Den 11. april 2019 Opstartsmøde for udviklingsplanerne


Har du lyst til at involvere dig yderligere i debatten om udviklingsplanerne, kan du på nedenstående Digitale Borgerportal deltage i debatten ved at skrive indlæg og udfylde et spørgeskema.


Brug DIN stemme på dialogportalen


Det er NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i?


Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by.Vordingborg By og Vand, Vordingborg byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, demokrati, stemme

Historiske lag

Vordingborg By har en stærk og fremtrædende kulturarv med veldefinerede kulturmiljøer, som byen henter en del af sin identitet fra. Nordhavnen er byens gamle havn og har en central placering i Vordingborg By ved foden af det gamle middelalderlige ruinterræn. Fra borgruinens høje placering er der en fantastisk udsigt og tæt fysisk kontakt til havnen og vandet. 

Havnen har, med sin nærhed og relation til bymidten og Borgcentret, en unik placering og er en fortælling om Vordingborg som opland for landbruget og landsbyerne omkring byen. Torvet og bymidten med de mange bevaringsværdige huse og pladser er på samme måde en fortælling om Vordingborg som handels og administrationscenter.

Der hersker en stemning af autentisk maritimt havnemiljø, som i høj grad skyldes de karakteristiske rødmalede træhuse med sorte tage, samt de mange broer og lystbåde, mastekran og master. Skalaen er lille og imødekommende og inviterer til ophold. En oplagt strækning for aktivitet for både Vordingborg By, museet, byens borgere, de sejlende og turister.   

Vordingborgs kulturarv er beskrevet nærmere i bl.a. ”Kommuneatlas Vordingborg” (1995).


Projekter og partnerskaber 

Initiativer til udvikling af Nordhavnen har været i gang siden 2015 med deltagelse af bl.a. Vordingborg Kommune, Danmarks Borgcenter, foreninger og erhvervsdrivende m.fl., hvor også havneadministrationen og havnechefen løbende har været inddraget og informeret. Der er i forløbet udarbejdet flere idéskitser med forslag til, hvorledes havnen kan ”redesignes” til at opfylde de krav og ønsker, som tilgodeser brugeren af havnen i dag og for fremtiden.

Som eksempler kan nævnes et samarbejde med Danmarks Borgcenter og den nye udstillingsbygning knyttet dertil, der via enkle midler visualiserer lokale historier på nytænkende måder. Herudover kan nævnes det borgerdrevne udviklingsprojekt for Sejlklubben Snekken, samt Områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere, der med et helhedsgreb forbinder Vordingborg By gennem ruter med ophold, og agerer udstillingsvindue for lokale initiativer og fortællinger.


Vandet i byen - byen i vandet

Visionen, fra Helhedsplan for Vordingborg By udarbejdet i 2013, var at sikre en tydelig plan for byens udvikling, som udgangspunkt for den fremtidige planlægning både på kort og på lang sigt. Udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn kan inddrage de mange idéer og projekter, som gennem årene er udviklet af særligt havnens brugere.

På samme måde som byen henter sin identitet fra en stærk og tydelig kulturarv med veldefinerede kulturmiljøer, kan overskriften ”vandet i byen – byen i vandet” være identitetsgivende for havnens fremtidige udvikling.

Med vandet i byen – byen i vandet som gennemgående tema og inspiration for klimasikringen af havneområdet og for det arkitektoniske greb, vil stedets styrke og potentialer kunne fremhæves af de selvsamme udfordringer.